Developed by İKSAD 2017,  

All rights reserved

DOÇENTLİK VE TEŞVİK

Kongremize 5 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar katılacaktır.

Kongre bilim kurulumuz 11 ülkeden bilim insanlarından oluşmaktadır.

Özet ve tam metinler hakem sürecine tabidir ve hakem raporları arşivlenmektedir.

Kongre sonrası ISBN'li Kongre Kitabı yayınlanacaktır