KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih      

15 Ocak 2021

Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

10-17 Ocak 2021

Kongre Programının İlan Tarihi

20 Ocak 2021

 

Kongre Tarihi

30-31 Ocak 2021

Kongre Kitabının Yayın Tarihi

15 Şubat 2021

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

8 Şubat 2021

Developed by ISPEC 2017,  

All rights reserved